Digitale kommuneplaner

Xylofon har analyseret og evalueret digitale kommuneplaner for COWI og otte kommuner.

Opgaven bestod i at gennemgå og evaluere otte digitale kommuneplaner med baggrund i Xylofons erfaringer og kompetencer. For hver digital kommuneplan blev der udarbejdet en mini-rapport med iagttagelser og forslag til forbedringer.
 
Opgaven bestod også i en række kvalitative interviews med brugere af de digitale kommuneplaner. For hver kommune blev 4 – 6 brugere interviewet om deres indtryk af og brug af den digitale kommuneplan samt deres forslag til forbedringer. Indtrykkene blev for hver kommune samlet i et notat med en konklusion på baggrund af interviewene.

De kvalitative interviews blev foretaget med udgangspunkt i en fælles spørgeramme.

Analyse af webkommunikation

Afklaring og analyse er et vigtigt skridt på vejen til en webløsning. Xylofon hjælper med at analysere din webkommunikation.
Læs mere

Portaler

Indhold og struktur er afgørende for værdien af en portal. Xylofon har stor erfaring i at opbygge og drive portaler.
Læs mere

Xylofon A/S

CVR: 25 34 41 03